ถุงมือยางและถุงมือหนัง (Rubber-Leather Glove)
ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ( Rubber Insulating Gloves High Voltage ) ใช้สวมมือป้องกัน และให้ความปลอดภัยสูงขึ้นกับผู้ใช้งาน Hot Line ใน
ขณะปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) เช่น Disconnect
Switch,Fuse Cutout ( Drop Out) ระบบไฟ 22KV,33KV
ถุงมือหนังงานไฟฟ้าแรงสูง( Leather Gloves ) ใช้สวมทับถุงมือยาง
แรงสูงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการลื่นในการจับเครื่องมือและป้องกัน
ถุงมือยางได้รับความเสียหายการถูกบาด
ถุงมือยางปัองกันไฟฟ้าแรงสูง ( Rubber Insulating gloves ) ”  NOVAX 
ทำจากยางธรรมชาติคุณภาพสูงผลิตด้วยส่วนผสมของยางที่ดีที่สุดในวง
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะส่วนโค้งเพี่อให้พอดีกับมือผู้ใช้งาน มีความ
ยืดหยุ่นสูง สวมใส่สบาย ไม่เป็นตะคริวหรือเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อมือ มีให้
เลือกใช้งานหลายรุ่น
รุ่น E0011OR/9      ยาว 11 นิ้ว      5 KV    Rubber ( ยาง ) ASTM Class 0 Size 9
รุ่น E011OR/9         ยาว 11 นิ้ว      5 KV   Rubber ( ยาง ) ASTM Class 0 Size 9
รุ่น E111OR/9          ยาว 14 นิ้ว    10 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 1 Size 9
รุ่น E214B/9            ยาว 14 นิ้ว    20 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 2 Size 9
รุ่น E314B/9            ยาว 14 นิ้ว    30 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 3 Size 9
รุ่น E316B/9            ยาว 16 นิ้ว    30 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 3 Size 9
รุ่น E316ORB/9      ยาว 16 นิ้ว    30 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 3 Size 9
รุ่น E316ORB/10    ยาว 16 นิ้ว    30 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 3 Size 10
รุ่น E416B/9            ยาว 16 นิ้ว    40 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 4 Size 9
รุ่น E416ORB/10    ยาว 16 นิ้ว    40 KV  Rubber ( ยาง ) ASTM Class 4 Size 10
ถุงมือหนัง ( Leather Gloves ) ” มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น
รุ่น ILP10     ยาว 10 นิ้ว    Leather Protector Gloves  ( หนัง ) ใช้กับ  ASTM Class 0
รุ่น ILP3S    ยาว 12 นิ้ว     Leather Protector Gloves  ( หนัง ) ใช้กับ ASTM Class 1-4

ถุงมือยางแรงสูง "NOVAX"
                                                                    ถุงมือยางแรงสูง “NOVAX” CLASS 3

ถุงมือสวมทับ UNI

ถุงมือหนังแรงสูง ” UNI “

Class-0-Orange-EN-360mm-EN

               ถุงมือยางแรงต่ำ “NOVAX” CLASS 0

ถุงมือสวมทับ ไฟฟ้าแรงต่ำ UNI

       ถุงมือหนังแรงสูง ” UNI “