สายไฟฟ้า

สายพาเชี่ยล Type Pic Aluminum Stranded Conductor Partially Insulated Cable

สายพาเชี่ยล Type Pic
Aluminum Stranded Conductor Partially Insulated Cable

สายแอร์เรี่ยล Type SAC Aluminum Stranded Conductor Spaced Aerial Cable Cross-Linked Polyethylene Insulated and Sheathed

สายแอร์เรี่ยล Type SAC
Aluminum Stranded Conductor Spaced Aerial Cable
Cross-Linked Polyethylene Insulated and Sheathed

สายใต้ดิน Type XLPE Copper Stranded Conductor Cross-Linked Polyethylene Insulated High Voltage Cable

สายใต้ดิน Type XLPE
Copper Stranded Conductor Cross-Linked
Polyethylene Insulated High Voltage Cable

สายอลูมิเนียมหุ้ม และ สายอลูมิเนียมเปลือย AluminumConductors Insulated and Bare

สายอลูมิเนียมหุ้ม และ สายอลูมิเนียมเปลือย AluminumConductors Insulated and Bare

สายกราวด์ Ground Wire Cable

สายกราวด์
Ground Wire Cable

สายจัมเปอร์ Jumper Wire Cable

สายจัมเปอร์
Jumper Wire Cable

สายดรอปไวร์ Drop Wire Cable

สายดรอปไวร์
Drop Wire Cable

สายทองแดงเปลือย Bare Copper Conductors

สายทองแดงเปลือย
Bare Copper Conductors

ลวดเหล็กตีเกลียวรุ่นเอ็กซ์ตร้า Steel Strand Wire

ลวดเหล็กตีเกลียวรุ่นเอ็กซ์ตร้า
Steel Strand Wire