เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
Safety Belt เข็มขัดปีนเสานิรภัย ชนิดมีเบาะรองรับ และห่วง D-ring สำหรับใช้คู่กับแถบสายคล้องเสา(Pole Strap) ห่วง D-ring ผลิตจากเหล็กชั้นดี มีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน เบาะรองรับผลิตจากหนังชั้นดี คงทน มีความยืดหยุ่น สวมใส่ สบาย มีสายสำหรับใส่เครื่องมือ

เข็มขัดปีนเสานิรภัย
เข็มขัดปีนเสานิรภัย

Pole Strap แถบคล้องเสาหรือสายกันตกชนิดปรับความยาวด้วยหัวเข็มขัด สำหรับใช้คู่กับ Safety Belt ผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ สามารถรับแรงดึงได้สูง พร้อมทั้ง Red warning Tap อยู่ชั้นกลางเพื่อเตือนผู้ใช้งาน ตะขอผลิตจากเหล็กกล้าชั้นดีโดยวิธี Forged ผ่านกรรมวิธีชุบกันสนิมที่ได้มาตรฐาน

แถบคล้องเสาหรือสายกัน
แถบคล้องเสาหรือสายกัน

The White Rubber Corporation Made from the
highest quality natural gum rubber available
and manufactured with the best rubber-to-filler
mixtures in the industry. Especially contoured to fit the
human hand, all gloves are flexile
comfortable to wear and will not cramp or
fatigue the muscles of the hand. Two-toned.
Construction aids in detection of cuts,
abrasions and other damage. Available in full
range of styles, lengths, andsizes.

White Rubber Corporation
White Rubber Corporation

Rubber insulating Blanket The insulating
Blanket is a versatile cover up device
best suited for protection against
accidental contact of line man’s body
to the energized equipment on pole when working.

Rubber insulating Blanket
Rubber insulating Blanket

Temporary Grounding Equipment Shorting set Clamps and accessories to ground distribution or transmission lines while carrying out maintenance work

Temporary Grounding Equipment
Temporary Grounding Equipment

HARU Safety Belt Model HC-27
Specification

a) Safety belt Nylon safety belt with buckle, length 1200 mm. widty 46 mm.
b) Body Belt Nylon body belt with one of “E” ring and two “D” ring length 700 mm. width 75 mm.
c) Life rope Nylon life rope with rope adjuster and snap hook No. HC-27 length 2200 mm. dia 16 mm.
d) Tensile strength 1200 kg.

HARU Safety Belt Model HC-27
HARU Safety Belt Model HC-27

HARU Safety Belt Model HC-113
Specification
HARU Safety Belt Model HC-113
Specification
a) Safety belt Nylon safety belt with buckle, 4 Tool loops, length 1200 mm. width 46 mm.
b) Body Belt Body cushion made from nylon and leather with Knife snap, Glove bag ring, Tape sling. One “E” ring and one “D” ring.
c) 1500 kg. Nylon life rope with rope adjuster, snap hook No.113 and “B”
d) Tensile strength ring. Length 2000 mm. dia 16 mm.Life ropeSpar part

HARU Safety Belt Model HC-113
HARU Safety Belt Model HC-113

Disconnect Switches
Disconnect stucks provide insulation safety for linemen in opening
and closing disconnect switches and cutouts. They are also used
for installing and removing open-link fuse links. Poles are made
of Epoxiglas NEMA standard heads of cast bronze for using with
switch head, disconnect head, or spliced disconnect head.

Spliced Disconnect Sticks
For convenience in transporting and/or where greater length is
required, Spliced Disconnect Strcks are available, the splice is
strong and rigid…easy to put together and easy to take apart.
The taking-down feature of these sticks makes them especially
handy to carry on line trucks or in tool trailers

Spliced Disconnect Sticks
Spliced Disconnect Sticks
Pole Universal Heads
Pole Universal Heads

Clampsticks
Shortgun clampstick with external operating rod, made by
Fiberglass foam filled yellow pole, conforming to ASTM & OSHA
standard tested to 100 kV/foot/5minutes

Clampsticks
Clampsticks
Hinged Style
Hinged Style
Type FC (GK.) Fuse Cutout
Type FC (GK.) Fuse Cutout
Type HX Kearney Fuse Cutout ดรอปเอ๊าท์ ฟิวส์คัพเอ๊าท์
Type HX Kearney Fuse Cutout ดรอปเอ๊าท์ ฟิวส์คัพเอ๊าท์
Type HX Kearney Fuse Cutout
Type HX Kearney Fuse Cutout
 Type C AB Chance Loadbreak Cutout
Type C AB Chance Loadbreak Cutout
 Fuse Cutout Pulluted Area
Fuse Cutout Pulluted Area
Fuse Link for Fuse Cutout ฟิวส์ลิงค์
Fuse Link for Fuse Cutout ฟิวส์ลิงค์

20

Polymer Arrester Type SA
Polymer Arrester Type SA

21

Polymer Arrestere (Normal Duty and Heavy Duty)

Polymer Arrestere (Normal Duty and Heavy Duty)
Polymer Arrestere (Normal Duty and Heavy Duty)
Polymer Arrestere
Polymer Arrestere
connecting Switches
connecting Switches
connecting Switches
connecting Switches

HRC Fuse Link Type HFK

 HRC Fuse Link Type HFK
HRC Fuse Link Type HFK

L.V. Surge Arrester
L.V. Surge Arrester
Voltage Transformer (Oil Type)
Voltage Transformer (Oil Type)
Current Transformer (Oil Type)
Current Transformer (Oil Type)